Článek na uvítanou

Image

Dovolte mi, abych Vás přivítal na svých webových stránkách. Jmenuji se Peter Jaďuď, akademické vzdělání jsem získal v oboru ekonomie a řízení. V České republice žiju 23 let. Z mé profesní praxe bych zdůraznil angažmá generálního ředitele a předsedy představenstva banky, finančního ředitele několika firem, angažmá na Generálním finančním ředitelství České republiky, ale taky například jednatele několika společností. Již několik let se věnuji strategické ekonomii municipalit. Pracuji pro obce, kde pomáhám v různých oblastech. Věnuji se celému rozsahu obecního zřízení podle zákona 128/2000 Sb. (zákon o obecním zřízení), přes ekonomické vztahy a plánování. Patřičný důraz kladu na základní součástí obecní infrastruktury, zejména pak vodovodní a kanalizační problematice včetně ČOV, technickým službám, odpadovému hospodářství atd. Rovněž se angažuji v oblasti strategického rozvoje obcí. Připravuji analýzy rozvoje obce, nalézám řešení investičních záměrů a v mnoha případech i přijatelné možnosti financování projektů. Jsem autorem Strategických plánů obcí, v některých případech i formou popsání historie obce s doplněním archívních i současných fotografií. Kromě práce v municipalitách věnuji hodně času přednáškové činnosti. Této práci se věnuji již více než 41 let a lektoroval jsem více než 13 tisíc hodin. Více o mé lektorské činnosti najdete na vedlejší záložce mých webových stránek. Další činností je moje literární činnost. Jsem autorem básní, povídek, divadelních scénářů a jednoho románu. O tomto románu se více dočtete na záložce „Románová tvorba“. K lektorské činnosti používám vlastní texty. Jsem autorem stovek lektorských listů a prezentací. Kromě toho jsem připravil i ekonomický sborník se zemědělskou problematikou. To je ve stručnosti všechno. Takže vítejte na mých stránkách a v případě Vaší potřeby zavolejte, nebo napište. S úctou, Peter Jaďuď

Odbornost
Zkušenosti
Praxe