Lektorská činnost

Lektorské činnosti se věnuji od roku 1982. To je již více než 41 let a doposud to představuje již více než 13 tisíc lektorských hodin. Věnuji se vzdělávání v oblasti měkkých a tvrdých dovedností. Diapazon přednášených měkkých dovedností představuje komunikace verbální i neverbální, vyjednávání, argumentace, manipulace, osobní rozvoj, stres management, time management, zvládání obtížných situací a komplex manažerského vzdělávání. V oblasti tvrdých dovedností se věnuji ekonomické a finanční problematice v souvisejících oblastech. Tady bych rád zmínil například ekonomické řízení, finanční řízení, základy daňové a účetní problematiky, cash flow, ekonomické analýzy, projektové řízení a další. Jedná se o ucelený komplex přednášek směřující k zvládání pracovní zátěže od začínajících ekonomů, přes finanční ředitele až po management firmy. Samostatnou oblastí je oblast seminářů určená pro municipality. Komplex seminářů zahrnuje všechny oblasti řízení obecního úřadu, počínaje nutnými normami (např. archivační a skartační řád) přes strukturu organizace řízení, pracovní řád, podpisový řád a podobně. Další oblastí je rozvoj obecní ekonomiky v návaznosti na obecní infrastrukturu, což je vodovodní a kanalizační řad, ČOV, odpadové hospodářství a technické služby. Poslední oblastí je vzdělávání v oblasti obchodních aktivit obce, například rozvoj restauračních služeb, obchodu, bytového hospodářství a podobně. Mezi mými klienty jsou vzdělávací společnosti…Prosperita, Centrum andragogiky, Everesta, ICT Pro, BFZ a další. Prostřednictvím a na zakázku vzdělávacích společností jsem vedl semináře ve stovkách firemních a obecních klientů s domicilem nejenom v České republice, ale i na Slovensku a v Německu. Ve vzdělávání používám několik technik, přičemž frontální výuka představuje pouze malou část. Většinou vedu semináře formou týmového koučinku s výraznou podporou audiovizuální techniky a grafických nástrojů.